Informace - vysvětlení základních pojmů při nákupu

Registrace

V internetovém obchodě je možno nakupovat bez registrace uživatelského účtu i s registrací.

 

Informace o zboží

Zboží, které je nabízeno v internetovém obchodě  je opatřeno příslušným popisem a fotografií. Fotografie je pouze ilustrativní.

 

Skladová dostupnost

Skladová dostupnost i cenotvorba zboží je aktualizovány dvakrát denně a to v ranních a následně odpoledních hodinách. Může se stát, že  u zboží, které bylo mezi aktualizacemi dat doprodáno, se stále zobrazuje v položce dostupnost: „ihned k odeslání“, v takovém případě je prodávající povinen co nejdříve o skutečnosti, že zboží bylo doprodáno,  informovat kupujícího a sdělit mu nový termín naskladnění objednaného zboží. Kupující má právo na základě nového termínu se rozhodnout, zda bude akceptovat nový termín naskladnění nebo zda si přeje objednávku stornovat.

 

Kupní smlouva
Návrhem na uzavření kupní smlouvy je objednávka kupujícího. Samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího=email zaslaný prodávajícím o akceptaci objednávky.

 

Email zaslaný automaticky s přehledem objednávky není považován za uzavření kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy dochází zasláním emailu prodávajícím o přijetí a vyřízení objednávky (Akceptace objednávky-Objednávka vyřízena) na email kupujícího.

 

 

Dodání zboží

Dodání zboží je dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího, realizovány v co nejkratším termínu. Místo dodání zboží je určeno kupujícím ve formuláři objednávky. Za splnění dodávky se považuje dodání objednaného zboží  na uvedenou adresu kupujícího. Součástí dodávky není instalace zboží.

 

Reklamace

Záruční opravy uplatňuje kupující v záručním servise nejbližším svému bydlišti seznam servisů naleznete na www.najdiservis.cz nebo doručením reklamace na adresu prodávajícího:

ElektroInternet.cz

Oddělení reklamací

Osvoboditelů 38/15

410 02  Lovosice

Odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 14ti dní

Zákazník bere na vědomí, že tato lhůta je určena k tomu, aby se kupující mohl seznámit s vlastnostmi zakoupeného zboží a nelze jej chápat jako právo na výpůjčku zboží.

Více viz: obchodní podmínky

 

Odstoupení od kupní ze strany prodávajícího

1. Kupující neuhradil kupní cenu

2. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání (kupující odmítne zboží převzít při doručení)

3. Zboží, které je předmětem plnění podle smlouvy se již nevyrábí nebo nedodává

4. Výrazným způsobem došlo ode dne zadání objednávky kupujícím, ke změně dodavatelské ceny zboží, která je předmětem plnění podle smlouvy. V případě, že kupující již část nebo celou kupní cenu uhradil, bude mu tato částka neprodleně převedena zpět na jeho účet.

5. V případě nedostupnosti zboží delší než 14 dní, je objednávka automaticky stornována, pokud není s kupujícím dohodnuto jinak ( zákazník nereaguje na naši komunikaci-emaily - informace o nedostupnosti, telefon)

 

Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

  1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa fakturační, adresa dodací, IČO, DIČ, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále vše jen jako „osobní údaje“).
  3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícím. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím a službami prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího.
  4. Kupující bere na vědomí, že své osobní údaje je povinen uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
  5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající prověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží a společnosti Homecredit, a. s. , Moravské nám. 249/8, 602 00 Brno a společnosti Cetele ČR, a. s. Špálova 14, 702 00 Ostrava, pokud se rozhodnete uhradit cenu objednaného zboží nebo služeb spotřebitelským úvěrem.
  6. Osobní údaje budou zpracovány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.
  8. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informací podle předchozí věty požádat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
  9. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování může:

-      Požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení

-      Požádat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo


Náš sortiment

Aktuality

YENKEE 27. 10. 2021


Chceme být jiní, odlišovat se, vystoupit z řady. YENKEE sází na stylovost, rafinovanost a dostupnost. Jde cestou kvality, překvapivých řešení, objevného designu, módních trendů. 


NovinkyTento web používá cookies

Abychom Vám mohli v tomto eshopu nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte. Pro více informací o cookies a jejich případném blokování navštivte článek Cookie